Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > 11 veprat që të arrsih sinqeritetin

11 veprat që të arrsih sinqeritetin

Si mund të arrihet SINQERITETI?

1-Le të jetë qëllimi yt në vepra, vetëm kënaqësia e Allahut

2-Pastro nijetin (qëllimin) nga çdo  gjë e dyshimtë

3-Lufto me ndjenjën e syfaqësisë

4-Ruaji, fshihi veprat e tua të mira

5-Kërko nga Allahu që ti pranojë

6-Lexo ngjarjet dhe ndodhitë e selefëve që bëjnë fjalë për sinqeritetin

7-Mëso rreth shpërblimit që u premtohet njerëzve të sinqertë

8-Mëso edhe ndëshkimin e atyre që punojnë për syfaqësi

9-Njihe vlerën (vendin e lartë) që zë sinqeriteti tek Zoti i Lartësuar

10-Pendohu  nga syfaqësia

11-Lutu gjithmonë me këto fjalë: O Zot, më ruaj dhe mos më bëj nga ata që të bëjnë ortak (në adhurim) duke e ditur dhe të kërkoj falje për atë që nuk e di.

Përktheu Fatjon Isufi

%d bloggers like this: