Tuesday, October 20, 2020
Home > Këshilla Islame > 3 shenjat që tregon se po të afrohet vdekja…

3 shenjat që tregon se po të afrohet vdekja…

Thuhet se njërit nga Pejgamberëve meleku i vdekjes i kishte premtuar se do ta paraljmërojë me dy ose tre delegatë…

Kur i kishte ardhur Exheli, meleku i vdekjes kishte ardhur.

Ai Pejgamber i kishte thënë se a nuk do të më paralajmëroje?!

Ai u përgjigj: Po, e bëra…

1-Zbardhja e qimeve tua pasi që i kishe të zeza,

2-Dobësia e trupit tënd pasiqë ishe i fuqishëm,

3-Shtrembërimi i trupit tënd pasiqë ishte i drejtë.

Këta janë paralajmëruesit për çdo bir të Ademit para vdekjes.

%d bloggers like this: