Thursday, October 22, 2020
Home > Uncategorized > Ai që i thotë këto fjal i falen gjynahet edhe nese janë sa shkuma e detit

Ai që i thotë këto fjal i falen gjynahet edhe nese janë sa shkuma e detit

Profeti salAllahu alejhi ue selem :

“Ai qe shtrihet ne shtratin e tij e thote : “La ilahe ilAll-llahu wahdehu la shriike leh , lehul mulku we lehul hamdu , we huwe ale kul-li shej’in kadiir.We la haule we la kuw-wete ila bil-lah. SubaanAllah , elhamdulil-lah , la ilahe ilAll-llah Allahu ekber ” , i falen gjynahet edhe nese jane sa shkuma e detit. ”

Sahiha , nr 3414

Shperndaje

Per me shume pelqejeq faqen Urtesia ju falemenderit

%d bloggers like this: