Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > ALLAHU E SHKROI TREGIMIN E JETËS SËNDE!!

ALLAHU E SHKROI TREGIMIN E JETËS SËNDE!!

Shejh Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: “Allahu, është Ai i cili e shkroi tregimin e jetës sënde, për këtë arsye sillu mirë kur e rrëfen atë!

Sillu mirë në gjykimin tënd për atë që ndodh brenda saj.

Për gjendjen tënde ankohu vetëm se tek Zotit yt dhe mos iu anko robërve të Tij.

Bëhu i sigurt se, çdo pikëllim që ti e përjeton ose vjen nga ajo se Ai të donë e të sprovon, ose vjen nga ajo se Ai të donë dhe dëshiron që nga gjynahet të pastron!

Do të vjen dita kur do ta zbulosh se pikëllimi yt të ka mbrojtur nga zjarri dhe durimi yt të ka futur në Xhenet!”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: