Wednesday, November 25, 2020
Home > Hadithe > Burri që i jep ujë gruas do të shpërblehet

Burri që i jep ujë gruas do të shpërblehet

 

Ir’bad ibën Serijeh, radijAllahu anhu thotë:
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:
“Kur burri i jep gruas ujë për të pi, do të ketë shpërblim”

Ir’badi radijAllahu anhu thotë: Kam shkuar tek gruaja dhe i dhashë ujë për të pi, e pastaj i tregova për ketë që e kisha dëgjuar nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem.

(Silsile esSahiha Nr.2736)

%d bloggers like this: