Sunday, October 25, 2020
Home > Këshilla Islame > Çduhet të bësh kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën?

Çduhet të bësh kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën?

Kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën!

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

“Kur të dëgjoni gjelin që këndon natën, kërkojini Allahut prej të mirave të Tij dhe shpresoni prej Tij, sepse ai (gjeli) ka parë engjëll.

E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej shejtanit, sepse ai ka parë shejtan.”

“Sahihah” (3183)

%d bloggers like this: