Tuesday, October 20, 2020
Home > Uncategorized > Çfarë duhet të bej kur gjej para në rrugë?

Çfarë duhet të bej kur gjej para në rrugë?

Pyetje: Njëri pyet nëse në rrugë gjej para apo gjëra tjera që nuk kanë vlerë, si të veproj me to?

Përgjigje: Nëse është ashtu siq përmendët, atëherë nëse është i varfër është më meritor për to, por nëse është i pasur, atëher ia jep një të varfëri si sadaka.

(Shejh Albani, 439)/xhamiambret

%d bloggers like this: