Tuesday, October 20, 2020
Home > Këshilla Islame > Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij ?

Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij ?

Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij-

Vendos dorën në vendin që të dhemb dhe thuaj:

Bismilah (3 herë), dhe pastaj thuaj:

Eudhu bil-lahi ve kudretihi min sherri ma exhidu ve uhadhiru (7 herë).

Në emër të Allahut. Kërkoj mbrojtjen e Allahut me fuqinë e Tij nga e keqja e kësaj që ndiej dhe frikohem.

Muslimi 4/1728.

%d bloggers like this: