Monday, October 26, 2020
Home > Uncategorized > Çfarë duhet thënë kur ti afrohemi gruas për mardhenje

Çfarë duhet thënë kur ti afrohemi gruas për mardhenje

Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë:
“Kur ndonjëri nga ju dëshiron t’i afrohetgruas së tijpër të bërë marrëdhënie intime, le të thotë:
“Bismilah, Allahume xhennibnesh-shejtan, ve xhennibish-shejtane ma rezaktena!”
(Me emrin e A.llahut, o Allah, na e largo djallin prej nesh dhe prej atij që do të na furnizosh me të!) Nëse nga ajo marrëdhënie është e caktuar që të kenë fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë atë. ”

Buhariu dhe Muslimi.
SHKEPUTUR NGA LIBRI “INTIMITETI MARTESOR SIPAS SUNETIT AUTENTIK”

%d bloggers like this: