Wednesday, October 21, 2020
Home > Këshilla Islame > Çfarë është Namazi sipas Ibn Tejmijes?

Çfarë është Namazi sipas Ibn Tejmijes?

Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Namazi është ushqimi i zemrave, ashtu siç buka e uji janë ushqim për trupin. Pasi që trupit nuk i mjafton ushqimi i paktë, po ashtu edhe zemrës nuk i mjafton namazi që falet shpejt (sikur kur çukat zogu). Përkundrazi, namazi patjetër duhet të jetë i plotë, që i ushqen zemrat.”

%d bloggers like this: