Saturday, October 24, 2020
Home > Uncategorized > Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!

Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!

1- Shtëpit, ku nuk mbahet lidhja faresfisnore.

2- Shtëpit, ku nuk nderohen prinderit.

3- Shtëpit, ku merren kamatë dhe jipen kamatë.

4- Shtëpit, ku qëndrojn Qentë.

5- Shtëpit, ku nuk përmendet Allahu.

6- Shtëpit, ku ofendohen shokët e Pejgambereve.

7- Shtëpit, ku qinden fotografit, putat dhe statujat me perjashtim nese ato foto permbajn Natyr.

8- Shtëpit, ku ka instrumente Muzikore ose luhet muzika.

9- Shtëpit, ku ka këmbana që i ngjasojnë këmbanave të kishes ose te njejta.

10- Shtëpit, ku konsumohet Alkooli dhe ku luhen lojrat e fatit.

%d bloggers like this: