Thursday, October 22, 2020
Home > Këshilla Islame > A Është E Lejuar Të Gënjesh Bashkëshorten?

A Është E Lejuar Të Gënjesh Bashkëshorten?

Pyetje: Kam dëgjuar se është e lejuar të gënjesh bashkëshorten, a është e vërtetë një gjë e tillë?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin, familjen, shokët dhe ithtarët e tij:
Është e vërtetë se gënjeshtra mes bashkëshortëve është e lejuar në raste kur ka nevojë për një gjë të tillë apo për ndonjë dobi.

Tirmidhiu ka shënuar hadithin në të cilin i Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “nuk lejohet gënjeshtra përpos në tre raste: kur burri i äet gruas së tij për ta disponuar, gënjeshtra në luftë dhe gënjeshtra për t’i pajtuar njerëzit” (Albani ka vlerësuar
këtë hadith të saktë).
Qëllimi i gënjeshtrës mes bashkëshortëve nënkupton shprehjen e magjepsjes me njëri tjetrin për të forcuar lidhjen dhe për të stabilizuar familjen, si për shembull t’i thotë asaj: “je shumë e shtrenjtë për mua”, “askush s’është më e dashur tek unë se ti”, “ti je gruaja më e bukur” dhe ngjashëm. Lejimi i gënjeshtrës nuk nënkupton nëpërkëmbjen e obligimeve ndaj njëri- tjetrit apo ikjen nga detyrat siç thekson Neveviu në komentimin e tij të Sahihul Muslim.

%d bloggers like this: