Saturday, October 31, 2020
Home > Kur’an > Fjala e Allahut shpresdhēnese për mëkataret…

Fjala e Allahut shpresdhēnese për mëkataret…

Fjala e Allahut shpresdhēnese për mëkataret…

Allahu thotë: “Thuaj: “O robërit e Mi, që i keni bërë keq vetes me gjynahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i fal të gjitha gjynahet. Vërtet, Ai është Falësi i madh dhe Mëshirëploti “ (Zumer 53).

%d bloggers like this: