Friday, October 23, 2020
Home > Dita e Gjykimit > Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi nga begatitë Ditën e Kiametit është..

Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi nga begatitë Ditën e Kiametit është..

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi nga begatitë Ditën e Kiametit, është ajo për të cilën do t’i thuhet: A nuk të dhuruam shëndet në trupin tënd dhe a nuk të ngopëm me ujë të ftohët?!”.

%d bloggers like this: