Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Hoxha dhe prifti! (Lexo dhe shpërndaje)

Hoxha dhe prifti! (Lexo dhe shpërndaje)

 

 

Hoxha dhe prifti! (Lexo dhe shpërndaje)

Në momentin që prifti deklaroi se: Në Kosovë është dashur të vriten edhe shumë shqiptarë dhe të lihen gjallë vetëm një pakicë e vogël, sepse ka qenë gabim lënia e shqiptarëve muslimanë gjallë,

kundërshtoi hoxha duke vizituar një familje të varfër katolike!! Jo për t’i treguar se kush dhe sa është dashur të vriten, por për t’i dhuruar asaj çelësat e banesës së re!!

Sikur të kishin pasur për qëllim muslimanët shfarosjen e popullit, do ta kishin bërë atë në kohën e osmanlinjëve. Por qëllimi nuk është tek zhdukja e njerëzve, qëllimi është tek shpëtimi i tyre.

Me urtësi dhe dhembshuri, dashurojani njerëzve Islamin!

Hoxhë Omer Bajrami

%d bloggers like this: