Wednesday, October 28, 2020
Home > Këshilla Islame > Hoxhë Sinan Rushiti me lutje emocionuese për Florencin i cili po lufton për jetë..

Hoxhë Sinan Rushiti me lutje emocionuese për Florencin i cili po lufton për jetë..

Vëllezër dhe motra për hirë të Allahut fuqiplotë: Në mesin tuaj ka njerëz të mirë, të devotshëm, të sinqertë…Njerëz që me të vërtetë Allahu i do. Vëllezër dhe motra, thuani së bashku me mua #Amin

O i Madhi Zot! Shërimi është në duart e tua…Ti je shërusi…Ti je Fuqiploti…Ti je Ai i cili ia dhae jetën Florencit, dhe Ti je Ai i cili do të ia mer jetën. Ti O Zot thae, kurse fjala jote është e vërtetë: “Lutmuni mua, se do t’ju përgjigjem”.

Nga thellësia e zemrave tona po të lutemi që : Florencin ta shërosh. Me familjen ta bashkosh. Jetën tia vazhdosh, Prindërit e tij ti gëzosh, Mërzinë tua largosh, Në rrugën e drejtë ti drejtosh, të keqen me të mirë tua kompenzosh.

Kjo është lutja që ka shkruar Hoxhë Sinan Rushiti në profilin e tij në Facebook.

%d bloggers like this: