Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Ja cfarë thoshte Muhammedi, alejhi selam kur i ndodhte ndonjë fatkeqësi?

Ja cfarë thoshte Muhammedi, alejhi selam kur i ndodhte ndonjë fatkeqësi?

Në dy sahihët transmetohet prej hadithit të Ibnu Abasit se: Profeti alejhi selam kur i ndodhte ndonjë fatkeqësi thoshte“:

La ilahe il-lAll-llahu – nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut

El adhimul Halim – të Madhërishmit të butë e të Gjithëmëshirshëm.

La ilahe il-lAll-llahu – nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut

Rab-bul arshil adhim – Zoti i Arshit të madhërishëm

La ilahe il-lAll-llahu – nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut

Rab-bus-semauati seb’i – Zoti i shtatë qiejve

Ue rab-bul erdi – Zoti i tokës


Rab-bul arshil kerim.
– Zoti i Arshit të bekuar

%d bloggers like this: