Tuesday, October 20, 2020
Home > Këshilla Islame > Jetimi !!!

Jetimi !!!

• Jetimi !!!

• Jetimi i Sëmur nuk donte sherimë ..

• Ai qante jo nga Sëmundja ..

po për një tjetër qëllim ??

• Nuk kishte kush ta përqafonte ..

Kush ta Ledhatonte ..

• I Gëzuar me sëmundjen ..

Vdekjën e kërkonte 😞

• Me vdekjën time thoshte ..

Nga kjo Jetë do shkojë ..

• Do marr Rrugën i Lumturë ..

që prindërit e mi ti Takojë .. 😢

%d bloggers like this: