Monday, October 19, 2020
Home > Këshilla Islame > Këta janë 3 shenjat që tregon se po të afrohet vdekja

Këta janë 3 shenjat që tregon se po të afrohet vdekja

Thuhet se njërit nga Pejgamberëve meleku i vdekjes i kishte premtuar se do ta paraljmërojë me dy ose tre delegatë.

Kur i kishte ardhur Exheli, meleku i vdekjes kishte ardhur. Ai Pejgamber i kishte thënë se a nuk do të më paralajmëroje?!

Ai u përgjigj: Po, e bëra.

1-Zbardhja e qimeve tua pasi që i kishe të zeza.
2-Dobësia e trupit tënd pasiqë ishe i fuqishëm.
3-Shtrembërimi i trupit tënd pasiqë ishte i drejtë.

Këta janë paralajmëruesit për çdo bir të Ademit para vdekjes.

%d bloggers like this: