Thursday, October 22, 2020
Home > Këshilla Islame > Krenar me ty Hoxhë

Krenar me ty Hoxhë

Halil Kastrati

Krenar me ty Hoxhë…

Një hoxhë, një bamirës, një ndihmëtar, humanitar, iniciator i shumë e shumë veprave të mëdha që ka realizuar me të vërtetë ka bër punë të mëdha, Lusim Allahun e Madhëruar ta shpërblej hoxhën e nderuar për këto vepra, ta gëzoj hoxhën me Xhennetet e Tija, dhe e gëzoftë ashtu si hoxha i gëzoi nevojtarët, të pastrehët dhe të ngratët. Krenar me ty hoxhë!

Sa e sa mijëra familje e fëmijë bëri të buzësheqen,Allahu i buzëqesht në Dite e Gjykimit…

Allahu i dhashte mirësi në Ç’do aspekt..

%d bloggers like this: