Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Krimineli Australian: ‘Islami më shpëtoi nga një jetë e krimit’

Krimineli Australian: ‘Islami më shpëtoi nga një jetë e krimit’

‘Islami më shpëtoi nga një jetë e krimit’

Allahu ekber

Drogologu i krishterë Australian Robbie Maestracci përqafon Islamin dhe bëhet i pastër

“Unë dhashë Shahadin tim, testamentin e besimit, atë natë, dhe gjithçka ndryshoi. Unë nuk kisha më këtë dëshirë për të përdorur drogë, dhe unë kam qenë i pastër tani për pesë vjet dhe rrugën që duhet ndjekur për të arritur atë që unë do të përcaktoj për të arritur një vit para se të konvertohesha, e cila duhej të përpiqej të bëhej versioni më i mirë i vetes “.

Robbie Maestracci dha një jetë të krimit kur ai u kthye në Islam pesë vjet më parë.

%d bloggers like this: