Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Lutje te bukura per ata te cilet udhtojn:

Lutje te bukura per ata te cilet udhtojn:

lutje te bukura per ata te cilet udhtojn:

BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM

RABIJESIR WELA TUASIR

RABITEMIM

BIL KHAJR AMIN.

ALLAHUME LA SEHLE ILA MA XHEALTEHU SEHLEN WE ENTE TEXH’ALEL HAZNE IDHA SHI’ITE SEHLA.

:O Allah bonjav perde ja Rabbij

o Allah Ti na e din gjendjen ton

Ti e din se qfar fshehim dhe qfar publikojm lehtsona udhtimin ja Rabbul Alemin.

hapnaj rrugt e hajrit e ruana prej reziqeve dhe problemeve gjat rruges.dhe e kendoni ket lutje:

Eudhu bi kelimatilahi tamati min sherri ma khaleka 3 here

mereni edhe ket:

Allahu la ilahe ila huwel hajul kajumu la te’khudhuhu sinetun wela newmun lehu ma fi semawati we ma fil erdi men dhel-ledhij jeshfeu indehu ila bi-idhnihi ja’lemu ma bejne ejdihim we ma khalfehum wela juhijtune bi shejin min ilmihi ila bima shae wesia kursijuhu semawati wel erda wela jeuduhu hifdhuhuma we huwel alijul adhim.

ket e kendoni kur te niseni prej ks.

dhe ne qdo vend ku te ndaleni

dhe ku te udhtoni.

Allahu ua lehtsoft udhtimin.

O Allah lehtsoj udhtimet e roberve Tuaj.Ti ua din gjendjen e tyre me mir sesa qdo krijes ne ftyren e tokes.O Allah fali ket popull,O Allah mundsojav qe te dalin atyre qe e kan vendos ket udhtim siq thot populli sa qel e mbyll syt.Amin ja Rabbul Arshil Adhim jA Rrahmanu ja Rrahim.

Nezir Gerxhaliu

%d bloggers like this: