Friday, October 23, 2020
Home > Uncategorized > Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet

Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet

Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë:

“ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut të Madhëruar në të, për mirësi të kësaj bote dhe Botës tjetër, Allahu do t’ia japë.

Kjo (orë) është në çdo natë.”

Muslimi

Në bazë të haditheve të tjera, kjo orë është në pjesën e fundit të natës, pra para agimit

%d bloggers like this: