Friday, October 23, 2020
Home > Këshilla Islame > Nëse e bën këtë Lutje Allahu do ta mundësojë ti lash borxhet – Imam Ahmed Kalaja.

Nëse e bën këtë Lutje Allahu do ta mundësojë ti lash borxhet – Imam Ahmed Kalaja.

Pasi të lexoni lajmet tona, shpërndajini edhe me të tjerët që të përfitojmë sëbashku. Për ta parë videon kliko në linkun që u kemi sjellur vetë pak më poshtë! .. Allahu subhanehu ue teala ju nderoftë.

%d bloggers like this: