Monday, October 19, 2020
Home > Këshilla Islame > Nga mrekullitë e Kuranit

Nga mrekullitë e Kuranit

Nga mrekullitë e Kuranit

Ajo çfarë lexohet nga ajetet e Kuranit famëlartë në prezencën e të sëmurit ka ndikim magjepsës në fuqi, aktivitet dhe në shëndet. Ilaç ky që nuk është nga përbërësit e ilaçeve të farmacive.

Kurani është shërues për zemrat, për sëmundjet e epsheve, dyshimeve, vesvesve dhe pushtimit të trupit nga exhinet . Gjithashtu shërues për sëmundjet fizike të trupit.

Kurdo që robi e ka parasysh këtë qëllim, ai në të njëjtën kohë i ka arritur dy shërime, shërimin kuptimorë atë të diturisë dhe shërimin fizik atë të trupit me lejen e Allahut.

Hoxhe Musli Zymberi

%d bloggers like this: