Saturday, October 31, 2020
Home > Uncategorized > Një dua që shum rrallë njerëz e dinë,por ka shum sevap të madh ! (Thuaje edhe ti)

Një dua që shum rrallë njerëz e dinë,por ka shum sevap të madh ! (Thuaje edhe ti)

NJË DUA RAMAZANI E HARRUAR NË MESIN TONË
Ubadeh b. Samiti radiallahu anhu tregon se kur vinte muaji Ramazan, i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve selem na mësonte këtë lutje:
Allahumme sel-limni min Ramedane, ve sel-lim Ramedane li, ve tesel-lemhu minni mutekabbelen
(O Allahu im! Më ruaj për Ramazan dhe bëma të mundshëm Ramazanin si dhe merre atë nga unë të pranuar!)”.
Po ashtu kjo lutje transmetohet edhe si lutje e disa dijetarëve të brezave të hershëm të Islamit. Imam Taberaniu në veprën “El-Dua” në transmetimin me numër 913 ka regjisturar se, kjo lutje ka qenë edhe lutja e Mekhulit rahimehullah edhe atë gjatë muajit Ramazan.
Në fund s’më mbetet gjë tjetër për të thënë, vetëm se: O Allahu im! Më ruaj për Ramazan dhe ma bënë të mundshëm Ramazanin si dhe merre atë nga unë të pranuar!

%d bloggers like this: