Wednesday, October 21, 2020
Home > Këshilla Islame > NJERËZIT I KOMENTOJNË GJËRAT NGA KËNDVËSHTRIMI I TYRE

NJERËZIT I KOMENTOJNË GJËRAT NGA KËNDVËSHTRIMI I TYRE

NJERËZIT I KOMENTOJNË GJËRAT NGA KËNDVËSHTRIMI I TYRE

– Një njeri ulet në një skaj të restorantit dhe në dorën e tij e mban një letër dhe një laps.

Plaku mendoi se njeriu i shkruan letër nënës së tij.

Vajza mendoi se njeriu i shkruan letër të dashurës së tij.

Fëmija mendoi se njeriu vizaton në letër.

Tregtari mendoi se i shkruan kontratat dhe bizneset e tij.

Punëtori mendoi se njeriu i numëron borxhet e tij.

Çdo njeri i komenton veprimet e të tjerëve nga këndvështrimi i përkujdesjeve të tij, dhe çdo njeri i sheh njerëzit sipas syrit të natyrshmërisë së tij.

Prandaj, mos i bëj padrejtësi askujt.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: