Saturday, October 31, 2020
Home > Këshilla Islame > PESË ERRËSIRAT DHE FENERAT E SAJ!!

PESË ERRËSIRAT DHE FENERAT E SAJ!!

Errësirat janë pesë, mirëpo për çdonjërën ka fener:

“Gjynahet” janë errësirë .. feneri i tyre është “pendimi”.

“Varri” është errësirë .. feneri i saj është “namazi”.

“Peshorja” Ditën e Kiametit është errësirë .. feneri i tij është “la ilahe il-lAllah”.

“Ura e Siratit” është errësirë .. feneri i saj është “bindja”.

“Ahireti” është errësirë .. feneri i saj është “vepra e mirë”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: