Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Sa herë duhet ti jap mes`h kokës tre apo njëher

Sa herë duhet ti jap mes`h kokës tre apo njëher

 

Dhenia mes’h kokes tri here
Pyetesi: Es-Selamu alejkum!
Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Ue alejkumus-selam ue rahmetullah!
Pyetesi: Si jeni vellai im?
Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Falenderimet i takojne vetem Allahu, shume mire jam.
Pyetesi: Vellai yt nga Algjeria.
Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Urdhero.
Pyetesi: Persa i perket dhenies mes’h kokes, a saktesohet nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se i ka dhene mes’h kokes tri here gjate abdesit?
Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Po, saktesohet se e ka vepruar ndonjehere.
Pyetesi: A duhet te marr personi uje tjeter nese i jep mes’h kokes tri here apo nje here eshte e mjaftueshme?
Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Duhet te marr uje tjeter.
Pyetesi: Duhet te marr uje tjeter.
Shejh Albani (Allahu e meshirofte): Po.
Pyetesi: Allahu te begatofte!
Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Dhe ty!
Pyetesi: Es-Selamu alejkum!
Shejhu (Allahu e meshirofte!): Ue alejkumus-selam ue rahmetullahi ue berakatuh!
“Silsiletul-huda uen-nur”
audiokaseta me nr. (259)
Unejs Sheme

%d bloggers like this: