Wednesday, October 21, 2020
Home > Uncategorized > Shtatëdhjetë mijë njerëz qe do hyjnë në Xhenet pa llogari janë

Shtatëdhjetë mijë njerëz qe do hyjnë në Xhenet pa llogari janë

Në Xhennet, pa dhënë llogari do të hyjnë shtatëdhjetë mijë njerëz ! Por …

Në Xhennet, pa dhënë llogari do të hyjnë shtatëdhjetë mijë njerëz
Pra 70 000 njerëz që hyjnë në xhenet pa dhënë llogari kanë këto tre cilësi:
Janë disa njerëz, që hyjnë në xhenet pa llogari. Profeti (a.s) e shpjegoi këtë duke thënë:
“Shtatëdhjetë mijë persona nga ummeti im do të hyjnë në xhennet pa dhënë llogari”. Shokët e tij e pyetën: “Kush janë këta o profet I Zotit”? Profeti (a.s) u përgjigj: “Janë ata që kur sëmuren, nuk ankohen, janë ata që kur janë në hall, nuk kërkojnë nga të tjerët, janë ata që nuk janë pesimistë, por gjithmonë janë të qetë e optimistë dhe ata që gjithmonë i mbështeten Zotit”.
Nëse i plotësojmë këto cilësi, atëherë inshallah mund të shpresojmë që të jemi pjesë e atyre 70 000 njerëzve që janë të shpëtuar nga llogaria.
Inshallah jemi pjes e ketyrenjerzve
Amin

%d bloggers like this: