Wednesday, November 25, 2020
Home > Këshilla Islame > Si ta kuptoj që magjia është larguar

Si ta kuptoj që magjia është larguar

 

Pyetësi: I kërkova dikujt që të më bëjë rrukje, por si mund ta di që magjia më është larguar?

Përgjigje, Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: D.m.th. ai do të dijë nëse ka akoma magji, apo jo?

Pyetësi: Po.

Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: Nëse të prekurit nga magjia i lexohen ajetet që flasin pë magjinë dhe ai ulëret, atëherë ai është akoma i prekur nga magjia.

%d bloggers like this: