Wednesday, November 25, 2020
Home > Këshilla Islame > Si të bëjmë dua dhe të na pranohet ?

Si të bëjmë dua dhe të na pranohet ?

Ka thene Abdullah ibn Mes’udi: “Nese ndonjeri nga ju deshiron te kerkoje (dicka nga Allahu) le ta filloje me lavderimin e Allahut ashtu sic Ai meriton, pastaj le te dergoje salavate mbi Profetin – lavderimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi te, pas kesaj le te kerkoje (te beje dua); sepse keshtu ka me shume mundesi t’i pranohet”

Thote shejkh Albani – Allahu e meshirofte: ‘Kjo eshte fjale e sahabiut, por ka gjykimin sikur eshte fjale e Profetit alejhis selam’

‘Vargu i haditheve te sakta’ me renditjen e Shejh Mesh’hur Hasenit – Allahu e ruajte. Hadithi: 222.

%d bloggers like this: