Monday, October 26, 2020
Home > Islami dhe Shkenca > SOT SHKENCA E KUPTON PEJGAMBERIN A.S. NË LIDHJE ME FJALËT…

SOT SHKENCA E KUPTON PEJGAMBERIN A.S. NË LIDHJE ME FJALËT…

I Dërguari i All-llahut (s.a.v.s.) ka thënë: “Pasha Atë që shpirti i Muhamedit është në dorën e Tij, gjerësia e qosheve të dyerve të xhenetit është sa është gjerësia prej Mekes dhe Hexherit apo sa është gjerësia prej Mekes dhe Busrasë”. (Muttefekun alejhi)

SubhanAllah në qoftë se e shikojmë foton e marrur nga GoogleEarth-i, do të vërejmë se largësia ndërmjet Mekes dhe Busrasë është po ajo largësi që është mes Mekes dhe Hexherit. Kjo është një ndër mrekullitë e mëdha (mu’xhizet), si mësim për mbarë njerëzimin.

%d bloggers like this: