Thursday, October 22, 2020
Home > Këshilla Islame > SubhanAllah me të vërtetë kjo sot është aktuale..

SubhanAllah me të vërtetë kjo sot është aktuale..

Thotë shoku i Pejgamberit salAllahu alejhi we selem, Hudhejfe ibnul Jemani radijAllahu anhu:

“Kam jetuar në kohën ku thuhej: “Shoqërohu me kë të duash”!

Pastaj kam përjetuar kohën ku thuhej: “Shoqërohu me kë të duash, përveç këtij dhe këtij”!

Pastaj kam përjetuar kohën ku thuhej: “Mos u shoqëro me njerëzit, përveç këtij dhe këtij”.

Dhe kam përjetuar kohën ku nuk di se me kë të shoqërohem”!

[Sijeru E’alamin-Nubela]

Përkthim: Samvill Abazibra

%d bloggers like this: