Tuesday, October 27, 2020
Home > Kur’an > Sure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë

Sure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë

Sure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë.

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh.

(Sure Ed-Duha ajeti 5)

Pasha paraditën!

2 Pasha natën kur shtrinë errësirën!

3 Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.

4 Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.

5 E Zoti yt do të të jepë ty, e ti do të kënaqesh.

6 A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).

7 Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzoi.

8 Dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi.

9 Pra, mos e përul jetimin!

10 As lypësin mos e përzë!

11 E me të mirat që t’i dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!

Suretu Ed-Duha

We ed-duha (ed-duha: 1).

Wel-lejli ‘idha sexha (ed-duha: 2).

Ma wedde’ake rebbuke we ma kala (ed-duha: 3).

We lel’ahiretu hajrun leke minel-’ula (ed-duha: 4).

We lesewfe ju’tike rebbuke feterda (ed-duha: 5).

elem jexhidke jetimæn fe’awa (ed-duha: 6).

We wexhedeke dallæn feheda (ed-duha: 7).

We wexhedeke ‘a’ilæn fe’egna (ed-duha: 8

Fe’emmal-jetime fela tekher (ed-duha: 9).

We ‘emma es-sa’ile fela tenher (ed-duha: 10).

We ‘emma bini’meti rabbike feheddith (ed-duha: 11).

Surja Ed-Duha Mishari Rashid

<div class=”player-unavailable”><h1 class=”message”>Ndodhi një gabim.</h1><div class=”submessage”><a href=”http://www.youtube.com/watch?v=MlsMEJaAqWA” target=”_blank”>Provo të shikosh këtë video në www.youtube.com</a> ose aktivizo &quot;JavaScript&quot; nëse është çaktivizuar në shfletuesin tënd.</div></div>

%d bloggers like this: