Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Të shikosh dhe shijosh mrekullitë e Krijuesit të Gjithësisë e shoqëruar me dëgjimin e Kur’anit Famëlartë ju siguroj se ..

Të shikosh dhe shijosh mrekullitë e Krijuesit të Gjithësisë e shoqëruar me dëgjimin e Kur’anit Famëlartë ju siguroj se ..

Një ndër gjërat që më ngul e kërkon njeriu është relaksi shpirtëror. Të shikosh dhe shijosh mrekullitë e Krijuesit të Gjithësisë e shoqëruar me dëgjimin e Kur’anit Famëlartë ju siguroj se është një relaks shpirtëror i mrekullueshëm! I Madhi Zot na begatoftë të gjithëve. Amin.

%d bloggers like this: