Wednesday, October 21, 2020
Home > Kur’an > U dridh Toka dhe Qielli kur zbriti një ajet i Kur’anit. [SubhanAllah]

U dridh Toka dhe Qielli kur zbriti një ajet i Kur’anit. [SubhanAllah]

U dridh Toka dhe Qielli kur zbriti një ajet i Kur’anit – Teolog Ardian Sejdiu

– ” Ne kemi filluar ta shpallim (Kuranin) në natën e Kadrit”.

– ” Ne, me të vërtetë, e kemi shpallur (Kuranin) në natë të shenjtë, dhe Ne, me të vërtetë jemi paralajmërues. Në atë (natë) zgjidhet çdo punë e gjykueshme (e paluhatshme)”.

%d bloggers like this: