Saturday, October 24, 2020
Home > Hadithe > Vizita që ka për çmim xhenetin…

Vizita që ka për çmim xhenetin…

Vizita që ka për çmim xhenetin…

I Dërguari i Allahut -alejhi salatu ues selam- thotë:

“Dhe një burrë i cili viziton vëllain e tij që jeton në periferi të atij vendi, vetëm për hir të Allahut, do të hyjë në xhenet.”

[Vargu i haditheve te sakta]

Periferi: Në një vend larg qytetit

Për hir të Allahut: Jo për interes.

%d bloggers like this: